Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του χρήστη με την Τοποθεσία Web είναι πιθανό να ζητηθεί από τον χρήστη να παρέχει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι το όνομα, το επώνυμο, το e-mail ή το φύλο του. Αυτές οι πληροφορίες ζητούνται για να εξασφαλιστεί η προσωπική μεταχείριση κάθε ατόμου και για να είναι δυνατή η αποστολή σχετικών πληροφοριών σε αυτό (παραδείγματος χάρη, ένα ενημερωτικό δελτίο), πάντα κατόπιν συνάινεσής του.

Σε συμμόρφωση με τον LOPD (Οργανικός νόμος 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξάσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης ή ακύρωσης των δεδομένων που καταχωρίστηκαν σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο του οποίου κάτοχος είναι η Per Ads, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@redegg.es ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης επί της οδού Calle Ana de Austria 46, Planta 4, puerta C, Madrid, 28050, Spain.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι με τη χορήγηση των στοιχείων του εξουσιοδοτεί την Per Ads να αποστέλλει διαφημίσεις της ίδιας ή τρίτων που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, την αγοραπωλησία προϊόντων ή καταναλωτικών υπηρεσιών, με τα εν λόγω μέσα.

Η Τοποθεσία Web μπορεί να θέσει στη διάθεση του πελάτη ορισμένες λειτουργίες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να κάνει γνωστή την Τοποθεσία Web στους φίλους του. Για να μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση αυτής της λειτουργίας, πρέπει να έχει προηγουμένως λάβει τη ρητή συγκατάθεση των παραληπτών για τη χορήγηση των στοιχείων τους, ώστε η Τοποθεσία Web να μπορεί να αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο όνομά τους, αλλά και για να μπορεί η Per Ads να αποστέλλει διαφημίσεις της ίδιας ή τρίτων που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, την αγοραπωλησία προϊόντων ή καταναλωτικών υπηρεσιών και γι’ αυτό το λόγο, είναι ο μόνος υπεύθυνος για ενδεχόμενες κυρώσεις ή οποιαδήποτε περίσταση προερχόμενη από ανωμαλίες στη λήψη της εν λόγω συναίνεσης.

2) ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η Τοποθεσία Web, τα περιεχόμενα οι υπηρεσίες και οι διαφημίσεις απευθύνονται σε ενηλίκους. Γι’ αυτό το λόγο, σε περίπτωση μη ενηλίκου ατόμου, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση των γονέων ή κηδεμόνων πριν από την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων στην Τοποθεσία Web.

III) COOKIES

Η Τοποθεσία Web χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση και την εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη και ταυτόχρονα για στατιστικά στοιχεία χρήσης της Τοποθεσίας Web, καθώς και για τον έλεγχο της πρόσβασης σε περιορισμένες ζώνες. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου και μπορούν να απενεργοποιηθούν από το χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στην Τοποθεσία Web (σε αυτή την περίπτωση τα περιεχόμενα και η ταχύτητα της περιήγησης ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανοποιητικά).

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι σε κάθε περίπτωση ανώνυμες και δεν περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο.

Αυτά τα αρχεία κειμένου δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο ιών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κανενός προγράμματος και είναι προσβάσιμα μόνο από το διακομιστή του τομέα που τα έχει γράψει.

4) ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Είναι πιθανό να υπάρχουν στην Τοποθεσία Web κάποια πεδία ελεύθερου κειμένου, τόσο για σχόλια όσο και για τη διαδικασία εγγραφής. Ο χρήστης δεν θα συμπεριλάβει σε αυτά τα πεδία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υψηλού ή μεσαίου επιπέδου χωρίς να ειδοποιήσει προηγουμένως την Per Ads (ενδεικτικά, χωρίς να αποτελούν μια εκτενή λίστα, τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στη θρησκεία, την υγεία, την ιδεολογία, τις πεποιθήσεις, ή έχουν φυλετικό ή σεξουαλικό χαρακτήρα.