Σχετικά με την Τοποθεσία

Υπέρ-Εγώ είναι μια καθαρά ψυχαγωγική υπηρεσία, που δεν αντικαθιστά κανέναν τρόπο παροχής συμβουλής ειδικών στους τομείς που πραγματεύονται (π.χ. ψυχολόγοι, γιατροί και άλλοι). Τα περιεχόμενα δεν είναι αυθεντικά, βασίζονται σε υλικό που διατίθεται στο Διαδίκτυο, διάσπαρτο και χωρίς τεχνική ή επιστημονική επαλήθευση που να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του.